За продавачи

Анализ на тенденциите в броя сделки с имоти в големите Български градове и черноморските за период 2011-2013.

22 Април 13

Агенцията по вписвания изнесе данните з броя на вписванията в търговския регистър за първото тримесечие на 2013 година. Използваме случая да направим бърз анализ на данните като сме филтрирали само данните за вписванията на покупно продажби. В анализа са включени големите градове в които New Estate Bulgaria има дейност и наблюдава-София, Варна и Бургас както и Несебър, който е показателен  за състоянието на сегмента на ваканционни имоти.

София, Варна Бургас

Общият брой от сбора от покупко-продажбите на имоти в тези градове намаляват с 3138 на годишна база и са съответно за 2012 -36717 и за 2013-33578. В процентно изражения това е спад с около 8.5% . Тук интересно e да се отбележи, че най-голям спад на база на тримесечие се забелязва през второто тримесечие на 2012г. където сделките са с 3434 по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2011г.

Сезонността в сделките с имоти се потвърждава за поред път като първото тримесечие и на двете години е най слабо със съответно 6358 бр. сделки за 2011 и 5984 бр. сделки за 2012г .Най-силно е четвърто тримесечие  със съответно 10477 за 2011г. и 10716 за 2012г.

Позитивен сигнал е че боря на сделките за първото тримесечие на 2013 се доближават до данните от първото тримесечие на 2012 и е по-висок от данните за първото тримесечие на 2012 с 286 и сделки или около 8%.  Остава да видим дали това повишение на месечна база ще се транспонира и в следващите тримесечия.

 

 

Данните потвърждават че пазара на имоти в основните градове в България продължава да бъде в състояние на депресия с падащ брой сделки и падащи цени.

 

Несебър

Важно уточнение е че подразделението на агенцията по вписванията в Несебър администрира сделките с имоти както гр. Несебър така и в с.Равда, к.к.Слънчев Бряг с. Свети Влас и к.к. Елените, които в последните няколко години се явяват най-предпочитаните дестинации за закупуване на ваканционни имоти в България.

За разлика от така наречените градски имоти в градовете изброени по-горе броя на сделките с ваканционните имоти в района на Несебър бележи минимален ръст от около 1% на годишна база.

Интересно е да се обърне внимание че тук отново второто тримесечие на 2012г. се оказва доста силно и е единственото в което броя сделки за 2011 е по-голям в сравнение със същото тримесечие на 2012.