За продавачи

4% ръст на броя на чуждестранните туристи за летния сезон 2013 - позитивен сигнал и за пазара на ваканционни имоти.

06 Юни 13

Официалната прогноза на Държавната агенцията по туризъм е за ръст до 4% на броя на туристите за 2013г. спрямо 2012г. За сравнение броя на туристите през 2012г. отбеляза 8% ръст в сравнение с 2011г. Според хотелиерските организации ръст се очаква от всички пазари, като единствените страни, от които туристите ще бъдат по-малко са съседните Сърбия и Македония. Най-голям ръст се очаква от Русия и Украйна -между 8% и 12%, като прогнозите са туристите от Русия надхвърлят 500 000. Умерен ръст от около 3-4% се очаква за туристи от Германия и Великобритания - 320 000 Германци и около 140 000 Англичани.

 

 

От гледна точка на пазара на ваканционни имоти, повишения интерес към България като туристическа дестинация, може да означава само и повишен интереси към закупуване на ваканционни имоти. Тази корелация се отбелязва от почти всички сериозни агенции, работещи в сектора на ваканционните имоти. New Estate Bulgaria отчита сериозен ръст на броя на запитванията, а ръстът на брой сделки за първото тримесечие е 17%.

Макар увеличаване на броя на туристи да е позитивен сигнал, показателят, който се следи от агенциите за недвижими имоти и оказва голямо значение на динамиката на пазара на имоти, е всъщност цена на нощувките. По-високите цени на нощувките биха довели до по-голяма възвращаемост при така наречените купи-и-дай-под-наем покупки, което от своя страна ще привлече почти изчезналите инвеститори във ваканционни имоти.

На този етап сигналите за цените на нощувките са разнопосочни и по-скоро преобладава мнението за задържане на цените на нивата от 2012г., което би означавало слаба възвращаемост. По-ясна картина на пазара на наеми може да се получи едва в средата на септември, когато ще има достатъчен брой реално продадени нощувки във всички етапи на сезона и ще може да се изчисли средна цена на нощувка и реална възвращаемост за сезона.