За продавачи

Резервация с кредитна карта

Плащането на резервационна такса за имот с кредитна/дебитна VISA или MASTER карта е направено единствено с цел улеснение при резервация на имот и е част от продажната цена на имота, обявена на сайта. Моля прочетете подоробно за процеса на закупуване на имот описан тук.

Плащане на резервационна такса може да се извърши също така чрез банков превод или чрез внасяне на сумата по сметката на New Estate Bulgaria. За повече подробности, моля свържете се с наш консултант.

Разплащането с кредитни/дебитни карти се администрира от Райфазенбанк България. Преди заплащане на резервация, моля да се свържете с консултанта на компанията за допълнително и детайлно уточняване на условия и срокове.

Общи условия на резервацията:

  1. При плащане на резервационна такса имотът се резервира за Купувача за срок от 2 месеца от датата на получаване на парите в сметката на New Estate Bulgaria.
  2. За тези два месеца Купувачът е длъжен да завърши сделката като заплати пълната цена за имота и всички такси по прехвърляне.
  3. В случай, че Купувачът се откаже да завърши сделката след изтичането на двумесечния срок на резервацията, резервационната такса не подлежи на връщане.
  4. Ако New Estate Bulgaria не успее да подготви документите за нотариално прехвърляне на имота до изтичане на двумесечния период на резервация, резервационата такса се връща в 5 дневен срок от датата на изтичане на резервацията.
  5. Общите условия могат да се променят само при съгласието на двете страни /New Estate Bulgaria и Купувача/, чрез допълнително писменно спразумение под формата на резрвационен формуляр.

Конфиденциалност:

New Estate Bulgaria гарантира и декларира, че данните, предоставени от Купувача, по никакъв повод и начин няма да се предоставят на трети лица.