За продавачи

Калкулатор за разходи по прехвърляне собственост

Калкулатор за разходи по прехвърляне собственост
Таблица с разходи по прехвърляне собствеността на апартамент на стойност : 58500 EUR
Държавна такса за вписване на новия нотариален акт в Имотния регистър: 115 лв.
Местен данък: 2975 лв.
Нотариална такса с вкл. ДДС: 912 лв.
Преводачески услуги /приложимо, ако купувачът е чужденец и присъства лично в нотариалната кантора/: 100 лв.
Изготвяне на нотариален акт и документи, необходими за сделката: 300 лв.
Справка - идентификация на страните, участващи в сделката: 20 лв.
Нотариална такса за вписване на договор за поддръжка и управление в Имотния регистър с вкл. държавна такса /ако е приложимо/: 150 лв.
Банкови такси: 20 лв.
Такса за регистрация на Вашия имот в Регистър Булстат, Данъчна служба и АГКК 300 лв.
Крайна сума: 4892 лв.
Крайна сума в евро: 2501 EUR

Net fee calculator - attention