За продавачи

Възвръщаемост при отдаване под наем

Калкулатор за възвръщаемост при отдаване под наем
Таблица за възвръщаемост при отдаване под наем: 68500 EUR
Цена за наем на месец EUR
Брой месеци на заетост
Общи приходи 2760 EUR
Разход за агенции, които отдават под наем на процент от приходите %
Разходи за агенции, които отдават под наем 276 EUR
Еднократни разходи за агенции за отдаване на имот EUR
Данък на имота EUR
Разходи 526 EUR
Стойност на имота 68500 EUR
Общо разходи по прехвърляне собствеността 3094 EUR
Възвръщаемост на инвестицията 3.1 %

.