За продавачи

Възвръщаемост при отдаване под наем

Калкулатор за възвръщаемост при отдаване под наем
Таблица за възвръщаемост при отдаване под наем: 58500 EUR
Цена на нощувка EUR
Брой дни на заетост
Общи приходи 8000 EUR
Разход за агенции, които отдават под наем на процент от приходите %
Разходи за агенции, които отдават под наем 2400 EUR
Еднократни разходи за агенции за отдаване на имот EUR
Данък на имота EUR
Разходи за поддръжка на имота EUR
Разходи за битови сметки EUR
Разходи 4430 EUR
Стойност на имота 58500 EUR
Общо разходи по прехвърляне собствеността 2526 EUR
Възвръщаемост на инвестицията 5.8 %

.