За продавачи

Възвръщаемост при отдаване под наем

Калкулатор за възвръщаемост при отдаване под наем
Таблица за възвръщаемост при отдаване под наем: 21500 EUR
Цена на нощувка EUR
Брой дни на заетост
Общи приходи 3000 EUR
Разход за агенции, които отдават под наем на процент от приходите %
Разходи за агенции, които отдават под наем 900 EUR
Еднократни разходи за агенции за отдаване на имот EUR
Данък на имота EUR
Разходи за поддръжка на имота EUR
Разходи за битови сметки EUR
Разходи 1980 EUR
Стойност на имота 21500 EUR
Общо разходи по прехвърляне собствеността 1403 EUR
Възвръщаемост на инвестицията 4.5 %

.