За продавачи

Възвръщаемост при отдаване под наем

Калкулатор за възвръщаемост при отдаване под наем
Таблица за възвръщаемост при отдаване под наем: 40000 EUR
Цена на нощувка EUR
Брой дни на заетост
Общи приходи 5400 EUR
Разход за агенции, които отдават под наем на процент от приходите %
Разходи за агенции, които отдават под наем 1620 EUR
Еднократни разходи за агенции за отдаване на имот EUR
Данък на имота EUR
Разходи за поддръжка на имота EUR
Разходи за битови сметки EUR
Разходи 3186 EUR
Стойност на имота 40000 EUR
Общо разходи по прехвърляне собствеността 2102 EUR
Възвръщаемост на инвестицията 5.3 %

.