За продавачи

Възвръщаемост при отдаване под наем

Калкулатор за възвръщаемост при отдаване под наем
Таблица за възвръщаемост при отдаване под наем: 37000 EUR
Цена на нощувка EUR
Брой дни на заетост
Общи приходи 3600 EUR
Разход за агенции, които отдават под наем на процент от приходите %
Разходи за агенции, които отдават под наем 1080 EUR
Еднократни разходи за агенции за отдаване на имот EUR
Данък на имота EUR
Разходи за поддръжка на имота EUR
Разходи за битови сметки EUR
Разходи 1810 EUR
Стойност на имота 37000 EUR
Общо разходи по прехвърляне собствеността 1843 EUR
Възвръщаемост на инвестицията 4.6 %

.