За продавачи

Възвръщаемост при отдаване под наем

Калкулатор за възвръщаемост при отдаване под наем
Таблица за възвръщаемост при отдаване под наем: 90000 EUR
Цена за наем на месец EUR
Брой месеци на заетост
Общи приходи 6600 EUR
Разход за агенции, които отдават под наем на процент от приходите %
Разходи за агенции, които отдават под наем 660 EUR
Еднократни разходи за агенции за отдаване на имот EUR
Данък на имота EUR
Разходи 1135 EUR
Стойност на имота 90000 EUR
Общо разходи по прехвърляне собствеността 3338 EUR
Възвръщаемост на инвестицията 5.9 %

.