За продавачи

Регистрация и затваряне на фирми Регистрация и затваряне на фирми

Допълнителни услуги
Оценка на имот
Оценка на имот
-
Счетоводни услуги и подаване на данъчни декларации
Счетоводни услуги и подаване на данъчни декларации
-
Юридически услуги по прехвърляне на собственост
Юридически услуги по прехвърляне на собственост
-
Заплащане на годишен данък за имот
Заплащане на годишен данък за имот
-