За продавачи

Спадът в цените на имотите в България за второто тримесечие на 2013г. в рамките на статистическата грешка.

26 Юли 13

На 23.07.2013г. Националният Статистически Институт публикува индексите на пазарните цени на имотите в България за второто тримесечие на 2013г. Според анализа цените на имотите в национален план за второто тримесчие на 2013г. отбелязват спад с 0,1% спрямо първото тримесечие на годината.

Практически, имайки предвид методологията на отчитане на данните, можем спокойно да твърдим, че в национален план цените на имотите реално не се променят и са в състояние на баланс от началото на 2013г.

По-деференциран преглед на данните показва една друга тенденция, която се отчита от агенците за недвижими имоти през последните 2-3 години. Цените на имотите в по-малките населени места  плавно продължават да падат, а цените на имотите в по големите градове и най-вече столицата София(ръст от 0,9% за второ тримесечие на 2013г. спрямо първо) продължават да отбелязват малък ръст.

За изненада може да се отбележи факта, че цените на имотите в двата морски града отбелязват минимален спад от 0.1%. Според анализа на New Estate Bulgaria, този спад се дължи на увеличаването на завършена продукция от апартаменти за продан в тези два града поради реализацията на редица сравнително големи проекти за жилищни сгради започнати преди 2-3 години. Тази продукция увеличава предлагането и притиска цените на имотите надолу, независимо от сравнително високото търсени подсилвано и от руските купувачи доминращи пазара в тези градове през последните 2-3 години.

Данните които, ще дадът допълнителна индикация за посоката в която биха тръгнали цените на имотите е броят зделки осъществени за второто тримесечие на годината. Тази статистика се публикува от Агенцията по вписвания и ще бъде достъпна за анализ всеки момент. Анализ на броя зделки с недвижими имоти по тримесечия за периода от 2011 до 2013 за населените места в който New Estate оперира публикувахме на 22.04.2013.

Според НСИ  най-високи са цените на имотите в София (столица) - 1 435.17 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 395.83 лв./кв. м, и Бургас - 1 118.33 лв./кв. метър.

Прогнозата на New Estate е за продължаващ спад на цените на имотите, и достигане на спад в края на 2013 от около 3% на годишна база.