За продавачи

Скъпи ли са имотите в България? Кратко съпоставяне на цените на имотите в България спрямо цените във Великобритания.

05 Август 13

Понятия като скъпо и евтино са относителни. С други думи - за някои скъпо, а за други евтино и изгодно.

За да се постави етикет скъпо или евтино на дадена стока или услуга е нормално да се използват сравнителни анализи, които определят скъпо или евтино в сравнение с подобна или идентична стока или продукт.

 

С настоящата статия ще се опитаме да сравним цените на имотите в Англия и България, като използваме критерия достъпност. Този критерий е опростена сметка, която демонстрира с колко годишни средностатистически заплати в дадена страна може да се закупи един средностатистически имот.

1.Англия

Според имотния регистър в Англия /Land Registry of England and Wales/ за периода Януари-Юни 2013 средната цена на апартамент в Англия е 245 264 английски лири, или 274 695 EUR.

Според Статистическият Институт на Великобритания /Office for National Statistics (ONS)/ средната годишна заплата в страната е 26 500 британски лири или 29 680 EUR.

Ако разделим средната цена на средностатистически апартамент, която е 274 695 EUR на средната годишна заплата в Англия от 29 680 EUR ще получим, че средностатистическият гражданин на Обединеното Кралство може да закупи апартамент с 9,25 годишни заплати.

2. България

Средната месечна работна заплата в България за март 2013г. според Нациналния Статистически Институт /НСИ/ е 797 лв. В годишен план това означава, че средностатистическият българин печели по 9 552 лв на година.

Отново според НСИ средната цена на апартамент в България за първото тримесечие на 2013 г. е 866.31 лв за квадратен метър. Да приемем, че средностистическия апартамент в България е 70 кв.м, то цената за такъв апартамент би била 60 641 лв.

Ако разделим цената на апартамент от 60 641 лв на средната годишна заплата от 9552 лв ще установим, че средностатистическият българин може да си закупи апартамент с 6,34 годишни заплати.

От по-горните цифри можем единствено да си направим извода, че имотите в България са по-достъпни отколкото във Великобритания.

Тук би трябвало да се уточни, че цифрите са съпоставими, което означава че цитираните заплати са с включени данъци и имотите са със средностатистическа големина и цена. Разбира се, възможни са и други разрези и диференцирани съпоставки, които биха могли да покажат други съотношения между годишна заплата и цена на апртаменти в двете държави, но в общи линии съотношенията биха отразявали подобна корелация.

Също може да се спори и дали това съотношение на работна заплата спрямо цена за жилище е справедливо. На всеки би му се искало един апартамент да може да се закупи с 2 годишни заплати да речем, но това е въпрос на друг анализ и дискусия.

 

Автор: Горян  Върбанов