За продавачи

Ню Естейт взе участие в изложение на недвижими имоти в Киев 26-18 Март.

18 Април 15

Следвайки вече затвърждаващата се тенденция за стабилен интерес от стана на Украинските купувачи към имоти по Българското черноморие Ню Естейт взе участие в едно от най-големите изложения за имоти в Украйна. Изложението се състоя между 23-28 Март в Двореца на Спорта в централната част на Киев.

Основни тенденции:

-Основен мотив за покупка на имот в България продължава да бъде инвестиция на спестявания.

Около 80% от купувачите с които разговаряхем на изложението изразяват, като основен мотив за покупка на имот в България желанието им да съхранят спестяванията си. Тенденцията е очаквана като се има предвид , че в процес на стъгнация инвестиционните възможностти в самата Украйна не са много.

-Среден бюджет 20 000 евро.

Болшинството от хората прояваващи интерес да закупят имот в България разплогаха с бюджети, около 20 000 евро. Хора с бюджет над 50 000 евро бяха единици, като в повечето случаи купувачи с такъв бюджет се интересуваха основно от еднофамилни къщи до морето.

-Начини за получаване на вид на жителство е сред най-често задаваните въпроси.

Почти всички потенциални купувачи се интересуваха от възможността за получавана на възможност за  продължително пребиваване в България. Макар че желаещите реално да имигрират бяха сравнително малка част все пак доста от купувачите се интересуваха от възможнсстта за заселване в България.

-Переспективи

Бъдейки в центъра на геополитиески процеси, които водят до трудности в икомномиката на страната желанието за емиграция и инвестиции в чужбина са очаквани. За съжаление, стабилизиране на икономиката на страната в краткосрочен план е доста невероятно, което ще ще обуславя и  интерса към Българските имоти от стана на Украинци за следващите няколко години.

За съжаление финасовите възможностите на Украинските купувачи не са големи ако те останат доминиращи купувачи паданатео на цените на вканционните имоти ще бъде почти неизбежно.