За продавачи

New Estate Bulgaria вече управлява имоти на стойност 7 000 000 Евро.

28 Септември 11

За първата половина на 2011 година New Estate Bulgaria е подписала 50 нови договора за управление на имоти и вече управлява имоти на стойност от 7 000 000 Евро. Фирмата започна активно развитието на портфолиото от имоти за управление в началото на 2010 година и вече е сред водещите управляващи компании в София. Клиентите на компанията са предимно чуждестранни юридически и физически лица, закупили имот в България през последните 5 години, които се възползват от възможността да прехвърлят всички услуги по отдаване под наем, поддръжка, ремонт, застраховане, ипотекиране и преипотекиране на техните имоти на New Estate Bulgaria.

New Estate Bulgaria има за цел достигане на 100% ръст на портфолиото през следващите 24 месеца и активно работи за привличане на нови собственици на имоти, които биха имали желание да ползват услугите по управление на имоти на New Estate Bulgaria.