За продавачи

Броят на новопостроените жилища в България за 2011 година отбелязва спад от 11.15% на годишна база.

19 Април 12

Според последни данни на Нациoналния Статистически институт, общия брой на новопостроени жилища влезли в експлоатация през 2011г.  е 14012. За 2010 година този показател в 15771 бр., което представлява спад от 1759 броя жлиища или 11.15%.

Най много жилища са били въведени в екплоатация в община Бургас-3720 следвана от община Варна - 2732 и София 946. Данните потвърждават тенденцията за сериозно намаляване на броя на новопостроените жилища в България. За сравнение: през  2009 са били въведени в експлоатация 22058 сгради, което е почти с 35% повече от 2011.

Крайморските общини от своя страна, където освен местен пазар съществува и много добре развит международен пазар на имоти продължават да бъдат районите с най- активно строителство.

Северозападна България е отново района с най-слаба активност като общината с най – малко жилища въведени в експлоатация е Видин - със само 73 нови жилища